copyright schrijvenismooi.nl   |   website gemaakt door webbplats.nl
Welkom
Schrijven is mooi

Deze website belicht schrijven en de ontwikkeling van het schrift.
Terugblikken naar de kenmerken van vroegere handschriften, de vormgeving van letters vroeger en nu.
De website is in eerste instantie gemaakt om gebruikt te worden tijdens de colleges handschriftontwikkeling op Hogeschool De Driestar in Gouda.

 "Schrijvenismooi.nl" moet vooral een plek zijn, waar veel te zien is.
Als je suggesties hebt, of opmerkingen, kun je altijd mailen.
In beeld
Handschriftontwikkeling door de eeuwen heen


Liniaturen om naar je digibord te kopiren: